Ring mig op

Standard alarmaftale


Abonnement
Abonnementet løber indtil det bliver opsagt af enten kunde eller SAT, fra den dato som fremgår af fakturaen, som er installationsdato og der betales 12 mdr. Forud. Alle henvendelser vedrørende abonnementet skal rettes til SAT.

 

Oprettelse
SAT opretter hos DK anlæg med overførsel enten via GSM/GPRS nettet, SAT hæfter ikke for evt. Transmissions fejl.

 

Forpligtelser
DK forpligtiger sig til at opfylde lovens krav. At behandle modtagne alarmer i henhold til den aftalte forholdsordre, sikre korrekt registrering af modtagne signaler, samt sikre at den nødvendige dokumentation i form af samtaleregistreringer og dataudskrifter er tilgængelige, såfremt der er behov for dette.

SAT og DK skal i samarbejde tilsikre, at de oplyste forholdsordrer altid er opdateret og aktuelle. Eventuelle ændringer af forholdsordren skal foregå skriftligt enten ved brev eller email.

DK opfylder i forbindelse med aftalen de til enhver tid gældende krav fra F og P vedrørende registrering og dokumentation af alarmopkald.

DK tilsikrer, at der altid vil være tilstrækkelig kapacitet til at oprette nye kunder, og modtage/behandle de signaler som SAT’s anlæg måtte medføre.

SAT tilsikrer, at abonnementer der belaster kontrolcentralen ud over normalt gældende niveau, kan opsiges eller blokeres såfremt der efter min. 2 skriftlige tilkendegivelser fra DK om overskridelser af normalen, ikke sker ændringer i aktiviteten.

SAT forpligtiger sig til at sikre abonnementerne grundigt kendskab til betjening af alarmanlæg, samt de procedurer der skal følges ved fejlbetjening eller alarm, gerunder oplysning om kontakt til DK for afmelding med kodeord.

 

Ansvar
SAT og DK påtager sig intet ansvar for skade og tab, som den enkelte kunde kan sikre sig dækning for ved tegning af skadeforsikring. Anlæggets ejer/bruger skal ved funktionsafprøvning minimum én gang om året tilsikre, at det installerede anlæg til stadighed er i funktionsdygtig stand. Abonnenten skal forsikre sig imod, f.eks. overspænding, lynnedslag, brand, hærværk, ukorrekt brug og lignende og bærer det fulde ansvar for alarmanlæggets tilstand.

 

Daglig betjening
Til kontakt med kontrolcentral benyttes tlf. 70 26 80 26.

 

Vagtudrykning
Aftale om vagtudrykning foreligger mellem SAT og DK. SAT og DK har i kraft af samarbejdsaftaler ved vagtselskaber et landsdækkende beredskab og vil til enhver tid sikre udrykning for SAT’s kunder.

 

Betaling
Opkrævning fra politi, brandvæsen eller vægter samt vedligeholdelse af anlægget bliver faktureret kunden, med mindre disse ydelser er tilkøbt.
Prisen er fastsat ved netto prisindex og kan reguleres én gang årligt efter dette index.

 

Opsigelsesvilkår
Der er 6 måneders binding på abonnementet. Abonnementet kan opsiges af begge parter med min. 3 måneders skriftlig varsel til udløbsdato. Alarmanlægget er SAT’s ejendom og vil ved abonnementsophør blive nedtaget af SAT for abonnentens regning.


Erklæring
Det erklæres, at SAT og DK vil medvirke til at beskytte abonnentens ejendom og aldrig bruge den viden man har om alarmanlæg, adgangsforhold og lignende imod denne.

Stadig i tvivl? Ring til os og få god rådgivning!

Er du interesseret i at få en uforpligtende snak om,
hvordan vi kan sikre dit hjem eller din virksomhed?

 +45 7026 2673 - SKYTTENS KUNDESERVICE HAR ÅBENT ALLE HVERDAGE 7.30 - 16.00

Ring mig op

Min henvendelse drejer sig om: